Klimasikring og miljø er i fokus på danske anlægsprojekter

Klimaændringer har skabt et akut behov for at gentænke håndteringen af vand i forbindelse med anlægsprojekter i Danmark. I dagens byggeri og anlæg er det uundgåeligt at integrere klimasikring og miljøbeskyttelse som kerneelementer.  Dette skift skyldes de hyppigere og mere intense skybrud samt stigende havniveauer, som kræver omfattende og innovative løsninger for effektiv vandafledning og […]

Read More